פאוטון

מגדלי הארבעה תל אביב

שטח- 1150 מ"ר

אדריכלות – חגי נגר