משרדי לאון

מגדלי הארבעה תל אביב

שטח 150 מ"ר

אדריכלית לירון מורן